• Kezdőlap
  • Panaszügyintézés az e-kereskedelemben (szóbeli panasz)

Panaszügyintézés az e-kereskedelemben (szóbeli panasz)

2016.05.19. 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával (pl. Skype) is megtehetjük. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is közölhetjük az eladóval.

Ebben az esetben a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy az eladó köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni. Az eladó személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó részére átadni. Telefonon, vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszról készített egyedi azonosítószámmal rendelkező jegyzőkönyv másolatát az eladó a vásárló részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg köteles megküldeni. [ http://www.nfh.hu/node/15 ]

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a fogyasztó neve, lakcíme,
  • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
  • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

 

Az illetékes Területi Főfelügyelőség melynek elérhetősége adatait linken érhető el: http://www.nfh.hu/teruleti
Az illetékes békéltető testület melynek elérhetősége adatait linken érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
Online vitarendezési platform melynek elérhetőségének az alábbi linken érhető el: webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=H

 

További hasznos információk a Blog bejegyzések menüpont alatt!

Ügyfél fiók