• Kezdőlap
  • Blog
  • Panaszügyintézés az e-kereskedelemben (írásbeli panasz)

Panaszügyintézés az e-kereskedelemben (írásbeli panasz)

2016.03.17. 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetőjének. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és azt 30 napon belül a vásárló részére elküldeni.

 

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. [ http://www.nfh.hu/node/15#Az-írásbeli-panasz ]. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

 

A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

 

Az illetékes Területi Főfelügyelőség melynek elérhetőségei az alábbi linken érhető el:

http://www.nfh.hu/teruleti

 

Az illetékes Békéltető Testület melynek elérhetőségei az alábbi linken érhető el:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

Online vitarendezési platform melynek elérhetősége az alábbi linken érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

További hasznos információk a Blog bejegyzések menüpont alatt!

Ügyfél fiók